Passie of Passion?

Aandacht vragen voor Jezus kun je op veel manieren doen.

Er over praten met je gemeente groeigroep b.v. maar ook

via godsdienstlessen op school en muziek beluisteren Van

de Mattheus Passion.

Momenteel gebeurt dit via sociale media. Ik zie het dagelijks

op facebook langskomen , de uitverkiezing van allerlei zang en

acteertalenten voor de moderne uitvoering van de passion .

Een hele happening op de tv maar ook in de plaats waar het gehouden

gaat worden, dit keer is het Leeuwarden .

Wie gaat er Jezus vertolken is de grote vraag , inmiddels is bekend wie dat zal zijn.

Er is zoveel aandacht voor het verhaal van de kruisiging dat ik me afvraag of wat

Jezus werkelijk betekent heeft voor ons mensen, en vooral ook wie hij was

en wat hij nastreefde ook goed naar voren wordt gebracht.

Zijn liefdevolle benadering van ieder mens die hij ontmoette op zijn pad.

En vooral zijn respectvolle houding naar hoeren en tollenaars en uiteindelijk

 ieder mens zijn voor mij van het grootste belang. Vooral een groot voorbeeld

hoe wij vooral ook nu met elkaar om zouden moeten gaan.

B.v. in het kader van asielzoekers, mensen zonder veilige plek om te wonen

die uit oorlogsgebieden gevlucht zijn .

Dat het voorbeeld van Jezus zo belangrijk is voor de wereldvrede, zouden we

daar ook genoeg aandacht voor hebben?

Ik hoop het van harte, want zonder hoop geen leven meer toch?

Bidden om helderheid en inzicht hoe te handelen vooral in deze tijd

bij alle moeilijke vragen die zich voordoen , politiek gezien maar vooral

ook en vooral menselijkerwijs gesproken.

Stil zijn, maar ook actie voeren voor een betere wereld is zo essentieel.

Ik hoop dat Jezus Heilige Geest mensen via deze weg van de Passion

zal inspireren om nog meer na te denken over wat wij als mensen kunnen

doen om het voor elk mens een beetje beter te maken, en dat kan gelukkig

 op heel veel manieren. Dat de diepe innerlijke vrede je pad mag kruisen is mijn

wens voor een ieder die dit leest.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

stilteweek

minder drukte

minder eten

minder

.......

 

bezinning

...........

 

 

mislukt

Soms ben je zo vol van allerlei dingen

die op je pad komen dat de ruimte

      voor stilte er bij inschiet

      de rust is er gewoon niet

 

Dat voelt voor een deel als mislukken

ik had me immers voorgenomen om

weer wat meer tijd te nemen voor

                 verdieping

 

maar er is ook een ander gevoel

    gevoel van dankbaarheid

dat ik me zo goed mag voelen

 weer alles zo lekker aankan

     al zijn er heus ook

onzeker momenten,altijd

 

Bezig zijn met de Johannes Passie

en steeds weer dezelfde tekst herhalen

      heeft ook iets meditatiefs

     ik betrapte mezelf erop tijdens

   het nordick wandelen dat er steeds

een bepaalde zin door mijn hoofd kwam

de zin over de verheerlijking van Jezus

                     (in het duits)

 

En ik begon steeds meer in een bepaald ritme

te lopen en de woorden Herr , Herr, Herr

onze Heer kwam weer als vanzelf langs.

 

Dus uiteindelijk toch nog even bezig geweest

 met onze Herr als ook met de voorbereiding van ons concert

de Johannes Passie die wij morgenavond gaan

uitvoeren in Nijkerk. Hoop er bij te kunnen zijn

Want er loopt weer een griepje door nederland.

 

En accepteren dat het wel eens anders kan lopen

ik ben niet zo goed in discipline moet ik eerlijk

bekennen, maar dat hoort ook bij mens zijn toch?

 

 

 

 

 

Geloven is Overgave

 

 

 

Geloven is Overgave

Leven in Genadetijd

  Het Mysterie Niet

      Ontrafelen

een daad van Geloof

 

     Dat is volgens mij wel het

moeilijkste wat er is, Wij die altijd

Alles willen Weten, Wel willen ontrafelen

 

     Bewijzen willen hebben

dat het Echt is zo van ons allemaal

 

    Toch kom ik er weer op terug

toen ik deze woorden uit de veertigdagen

van vorig jaar terug las, dacht ik ,ja

        Zo zou het moeten zijn

 

Dat je Geloof zo sterk is dat je durft te vertrouwen

op dat wat je diep van binnen als waarheid voelt

en dan wel zonder die donkere deken van angst

en onzekerheden, dat dan wel alsjeblieft zeg!

 

God dank, heb ik dat deel Echt los kunnen laten

       voor Mij is God een God van Liefde

       niet zozeer een persoon, maar meer

              een Energie vol van Liefde

     die ik tegenkom in mensen van alledag.

          

 

 

               En dat kun je Vader noemen

         maar moeder kan net zo goed voor mij.

       Of natuur in Alles vertegenwoordigd voor mij.

 

          En het mooie was dat ik dit terughoorde

de afgelopen dagen toen wij vluchtelingen gingen ontmoeten.

Waar we niks van wisten maar waarvan iemand mij vertelde

ik voel zo'n bijzondere energie van Liefde  hier rondhangen,

                   mooie bevestiging vind ik dat.

 

        Alsof God ons steeds doormiddel van mensen

                 iets laat weten van dat mysterie

 

 Steeds als ik op de een of andere manier vragen heb,

           komt daar als vanzelf een antwoord op ,

                  of niet dat kan  natuurlijk ook!

 

 

 

 

stilteruimte

zoekend naar de stilte

in mijn hoofd om dieper

in mezelf af te dalen

 

 het lukt me niet echt

er gebeurt zoveel tegelijk

dit jaar gaat alles zo anders

 

dan maar even wandelen

   dat doet me goed

 

    ik Weet hoe fijn het kan zijn

  die stilte, en soms verlang ik daar

zo naar, al is het maar een kort moment

 

Ik moet het maar even accepteren

morgen maar opnieuw proberen

 

 

Laat je stem horen

         

 

              Juist in deze stille tijd

      wordt mij gevraagd sollidair te zijn

 

         Mezelf even op zij te zetten

   belangen van een vluchteling te dienen

 

              Dit kan geen toeval zijn

        en ik zeg ja , zie wel of ik dit kan

        vertrouw er op dat dit past bij mij

 

            en als ik het goed beschouw

        is er weer een stille wens van mij

    om iets voor die mensen te kunnen doen

         als vanzelf naar me toe gekomen

 

              Nu geloof ik in leiding

                     in mijn leven

        

 

              Toeval bestaat niet

            zoveel is voor mij zeker

 

            als we nu eens allemaal

 een klein bouwsteentje zouden bijdragen

  hoe mooi zou de wereld er dan uitzien

 

       ieder naar zijn eigen talent

       op zijn eigen unieke manier

       het hoeft niet groots te zijn

 

         het zijn de kleine dingen

        die het doen, die het doen

 

     actie gevraagd in deze stille tijd!

 

 

 

 

 

 

Ontmoeting wordt verandering

schilderij marco van der wielen - nijkerk 

 

 

    Jezus ontmoet een vrouw

  en gaat in gesprek met haar

zeker niet gebruikelijk in die tijd

 

     Een Samaritaanse vrouw

een opmerkelijke actie van Jezus

  

    Liefdevol en begaan als hij is

doet Hij waar veel mensen blijven steken

          Hij is zonder oordeel

 

           lees even Joh.4-5-26

 

Wij ontmoeten een vluchteling

uit Eritrea en gaan in gesprek

    met elkaar, zij besloot

                in nood

om ALLes achter zich te laten

     indrukwekkend verhaal

       elkaar op weg helpen

het kan, gaan wij het uit de weg

of doen wij zoals Jezus deed?

 

nadenken

 

       nadenken over wat er gaande is in onze wereld

                  waar grote tegenstellingen zijn

      Hebben wij ten diepste allemaal dezelfde drive

                zelfbehoud, liefde voor ons zelf,

            een plek waar we vredig kunnen wonen

 

 

                      We komen Alleen verder

              als we onze angst durven laten varen

        vanuit de overeenkomsten elkaar weten te vinden

        die ander mag ook een plekje in onze maatschappij,

  niemand is te min, maar dan moet er wederzijds respect zijn

                               anders gaat dat niet

 

Ik hoop, en bidt dat de verschillen uit de weg geruimd kunnen worden

        dat we elkaar kunnen vinden , Vrede voor Iedereen

               ook al zijn we nog zo verschillend van aard .

 

          Het helpt denk ik om je te verdiepen in die ander

       waarom zeggen ze wat ze zeggen, waar komt dat vandaan?

Vooral niet weg lopen maar in gesprek gaan, serieus genomen worden

                      dat wil toch iedereen niet waar?

 

De Angst is heel groot bij heel veel mensen, dat hoor je om je heen

         maar Angst sluit deuren dicht, Liefde doet ze open.

Daar zijn we elke dag getuige van als we weer beelden op de TV zien

              dat is niet wat wij willen in Nederland toch?

 

Ik Wens de Heren Politicie wijsheid toe ,dat er maar wegen gevonden worden

om ons mooie land en mooie mensen met elkaar weer blij en gelukkig te maken.